วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โค้ด VB งานสารบรรณ


 ==================================
 สามารถนำไปใส่ในแมโครของ MS Word เพื่อเรียกใช้ได้เลยนะครับ
    Sub arabictothai()
    For i = 0 To 9
    With Selection.Find
    .Text = Chr(48 + i)
    .Replacement.Text = Chr(240 + i)
    .Wrap = wdFindContinue
    End With
    Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
    Next
    End Sub
    Sub thaitoarabic()
    For i = 0 To 9
    With Selection.Find
    .Text = Chr(240 + i)
    .Replacement.Text = Chr(48 + i)
    .Wrap = wdFindContinue
    End With
    Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
    Next
    End Sub
==================================
excel  :
[$-D07041E]0
==================================
source code : macro of excel

Sub arabictothai()
For i = 0 To 9
Cells.Replace What:=Chr(48 + i), Replacement:=Chr(240 + i)
Next
End Sub
==================================

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น