วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้ฟอนต์ในระบบราชการ และการแก้ปัญหาฟอนต์แสดงผลไม่ชัด

การใช้ฟอนต์ในระบบราชการ
          ครม.มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่นๆ
ทั้งหมด จำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สอซช.) หรือ Software Industry Promotion Agency เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และ ใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ดาวน์โหลด 

 TH Sarabun Font Installer (ติดตั้งอัตโนมัติ)
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/20883-9927.exe
  
ฟอนต์ TH SarabunIT๙ และ TH NiramitIT๙ (ฟอนต์ชุดนี้สามารถทำให้พิมพ์เลขไทยได้ที่ Num Pad)
การแก้ปัญหาการแสดงผลฟอนต์ไม่ชัด
(TH saraban PSK บน windows XP)
วิธีปรับตั้งค่า การแสดงผลฟอนต์ไทยสารบรรณ ให้ชัดขึ้นครับ
1.ไปที่ control panel เลือก Display

2.เลือก Appearance แล้วเลือก Effect

3.ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกจาก Use the following method to smooth edges of screen fonts แล้วคลิก OK

4.คลิก apply แล้วคลิก OK เป็นอันเสร็จครับ

5.เสร็จแล้วครับ ลองไปเปิดเอกสารด้วยฟอนต์ TH saraban PSK ดูการแสดงผล ชัดขึ้นทันตาเห็นเลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น